Tidigare vinnare

Dela

Här listas tidigare vinnare till stipendiet Årets Teknolog. Motiveringarna är nerkortade.

2005 – Johanna Magnusson (E01)

Johanna har slitit hårt för att få alla sektioner att arbeta tillsammans och för att få större studentinflytande i de rekryteringsinsatser som Chalmers gör. Hon var en av de starkaste drivkrafterna bakom den centrala studentrekryteringsgrupp som bildades på Chalmers. Den organisation som Johanna varit med och byggt upp har markant förbättrat förutsättningarna för kontinuitet, erfarenhetsutbyte och samordning av de insatser som sker.

Vid sidan om detta var Johanna aktiv i CHARMkommittén där hon genomdrev nya tankar och idéer för att öka utbytet mellan studenter och företag. Johanna ser till helheten och att effektivt sätta samman erfarenheter från olika områden. Detta visade hon genom att tillsammans med andra på sin sektion arrangera en kombinerad tjejdag för gymnasieelever med en traditionell arbetsmarknadsdag för studerandesektionen.
 

2006 – Ingela Johansson (H03)

Årets teknolog 05/06 är Ingela Johansson, designingenjörsstuderande på Lindholmen.
När Ingela började på designprogrammet var det nystartat och utbildningen okänd bland allmänheten och näringslivet. Ingela sammankallade på eget initiativ alla designstuderande till ett möte och grundade utifrån det en arbetsgrupp, Exponeringsgruppen, för att marknadsföra programmet. Som ordförande i gruppen har hon under ett år framgångsrikt etablerat gruppen med varumärksuppbyggnad, hemsida och arbete mot programmet. Tillsammans har de haft ett flertal utställningar med teknologernas projekt samt branschdagen Innovesign, med företagsutställningar, föreläsningar och seminarier.

Att Ingela lyckats med projektet att skapa något så stort och viktigt från ingenting beror på att hon är väldigt ambitiös, driftig och noggrann i allt hon tar för sig. Även hennes omtanke för gruppen, goda ledaregenskaper och inte minst mycket hårt arbete har varit avgörande för Exponeringsgruppens framgång.
 

2007 - Björn Johansson, Jon Tibell, Johan Johansson, Malin Karlsson och Edvin Lindberg

Björn Johansson, Jon Tibell, Johan Johansson, Malin Karlsson och Edvin Lindberg tilldelas utmärkelsen för att de genom ett stort engagemang har visat att det går att samarbeta över programgränser och genomföra gemensamma arrangemang. De vågade gå sin egen väg, trotsa både tveksamhet och skepsis, och arrangerade den Brobyggartävling för studenter vid A, AT, AE, Bing och V som överraskade och fascinerade många under hösten. De skaffade sponsorer som bidrog med både virke och pengar, och organiserade ett två veckor långt program för deltagarna. Programmet innehöll bland annat gästföreläsningar, studiebesök och möjlighet att arbeta på Brobygget. Björn, Jon, Johan, Malin och Edvin har bidragit till att öka kontakten mellan studenter i A och V-huset, vilket givit erfarenheter och relationer för livet.
 

2008 – Daniel Andersson

För sitt engagemang utöver det vanliga i kårkommittén BEST, Board of European Students of Technology, har han nominerats av inte mindre än 20 internationella studenter.

De 20 studenterna motiverar sitt val så här:
" Daniel har som ordförande varit eldsjälen som möjliggjort att BEST kunnat fortleva och utvecklas och inspirerat till flit, ökade internationella erfarenheter medelst resor till låga priser, företagskontakter, högre kunskaper i engelska samtidigt som studenterna haft roligt. Med andra ord har Daniel lyckats tända andra människor så att de hela tiden presterat långt utöver den förmåga de trott sig besitta. Daniel är därför en värdig vinnare " .
 

2009 - Martin Pettersson

För sitt engagemang i mottagningen, studienämnden på K och rekrytering utav nya studenter. Martin är ordförande i mottagningskommittén, vars uppgift är att underlätta studenternas vardag på olika sätt. Dessutom deltar Martin i arbetet inom studienämnden, som bland annat utvärderar kurserna i syfte att förbättra dessa. Förra året var han också sysselsatt inom ReKryt och lockade studenter till kemiprogrammet. Själv läser Martin kemiteknik.
Juryns motivering: Han är osjälvisk, lyhörd och visar ett mjukt men tydligt ledarskap. Som representant för Chalmers och dess anda är han en förebild.
 

2010 - Alexander Robertsson

2010 - Alexander Robertsson, för sitt engagemang i Chalmeristmiddagarna
Alexander får utmärkelsen Tack vare sitt stora engagemang i årets upplaga i Chalmeristmiddagarna, det som tidigare hette Alumnimiddagarna. Detta är ett arrangemang mellan Chalmers tekniska högskola, Chalmers studentkår och Chalmerska Ingenjörsföreningen som ökar sammanhållningen mellan studenter, alumner, anställda på Chalmers och näringslivsrepresentanter, vilket juryn tycker är viktigt. Detta är något Alexander jobbat vidare med på alla plan med i detta unika mottagningsarrangemang, alltifrån att säkra dess framtid till att inkludera de internationella studenterna.
 

2011 - Erik Wallnér

För sina engagerade ideella insatser för hållbar utveckling
Mottagaren av priset 2011, har lagt ner tid och själ på sitt ideella engagemang. Pristagaren har genom sitt drivna och inspirerande arbete fört sin organisation framåt och belyst flera områden som är av vikt för framtidens utveckling. Genom uppmuntran, inspiration och glädje och tydlig ledargestalt, har pristagaren lett medstudenter genom flera projekt och deltagit i forum utöver det ordinära.
Genom medialt uppmärksammade projekt har organisationen givit såväl Chalmers som Chalmers alla teknologer ett högt anseende. Områden som kan ses som svåra och avlägsna har presenterats på ett roligt och mer tilltalande sett för åhörare.
För ”Chalmers Students for Sustainability’s” projekt som ”Den reflekterande ingenjören” och ”cykelsamba”, och den bild av Chalmerister som skapas runt om i Sverige inom hållbar utveckling, tilldelas Erik Wallnér priset för Årets teknolog 2011.
 

2012- Rasmus Blomqvist (sjö10)

2012- Rasmus Blomqvist
Rasmus har under flera år visat på stort engagemang inom sin sektion och gjort stora avtryck i allt från mottagning, rekrytering, arbetsmarknadsfrågor till styrelsearbete. Det som dock fällde juryns avgörande var ett gediget påverkansarbete gentemot regeringen och specifikt gentemot infrastrukturministern och näringsdepartementet. Årets teknolog 2012 lyckades övertyga infrastrukturministern att det årligen ska avsättas 2,25 miljoner för att bekosta praktikresor för sjöfartsutbildningar. Utan dessa extramedel från staten skulle sjöfartsutbildningarna ha mycket svårt att tillgodose praktik för sina studenter i dagens globala värld. Vinnare av Årets teknolog 2012 är Rasmus Blomqvist.