Members and Electoral Alliances

Dela

An electoral alliance is two or more candidates who run under a common name.

It is also possible to candidate as an independent candidate. Below is a list of this year’s members and deputy members with electoral alliance affiliation.

AsterixPartierna Gallerna

 

APG vill att informationen från kåren lättare skall komma hela vägen till teknologerna för att öka engagemang på kårnivå, och ge ett bredare och bättre studentliv.

Cortegepartiet

 

Vi är partiet som kämpar för en roligare studiemiljö och ett stort kontaktnät, över sektionsgränserna. Kontakter kan knytas på många sätt, ett sätt är fester och jippon.